skip to Main Content
+90 850 346 32 37 info@fcds.com.tr

Bulgaristan Varışlı Taşıtlar Hk.

Gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, konuya ilişkin yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edilerek, yeni bir bildirime kadar Bulgaristan ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamı diğer ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere bitki sağlığı açısından kontrole tabi eşyayı taşıyan taşıtların 25.12.2018 tarihi itibariyle Hamzabeyli Gümrük Kapısını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncellenmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Back To Top