skip to Main Content
+90 850 346 32 37 info@fcds.com.tr

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, İhracat Beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmekte olduğu; bunun dışında kalan ve hâlihazırda her iki usulde de düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı menşe ispat ve dolaşım belgelerinden EUR.l, EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile D-8, İran ve Malezya Menşe Belgelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, özel sektör temsilcilerinden iletilen talepler sonucu, MEDOS ile entegrasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan teknik alt yapının tamamlanamaması nedeniyle söz konusu sürenin uzatılarak 1 Ocak 2019 tarihinden sonra;

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamındaki,
Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamındaki,
Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde

düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.l, EUR.MED, D-8, İran, Malezya) gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasını takiben ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (gerek manuel, gerekse elektronik ortamda) düzenlenebileceği bildirilmektedir.

Back To Top